کمیته تحقیقات مرکز زئونوز

اعضا شورا پژوهشی  کمیته تحقیقات مرکز زئونوز

تصویر

 

نام نام خانوادگی تخصص رتبه دانشگاهی نوع همکاری  

لینک سامانه علم سنجی

 

 

 
  دکتر عذرا کنارکوهی ویروس شناسی پزشکی استادیار پاره وقت  

 

https://isid.research.ac.ir/Azra_Kenarkoohi

 

 
  دکتر ناهید ماسپی انگل شناسی پزشکی استادیار پاره وقت  

 

 

https://isid.research.ac.ir/Nahid_Maspi

 
  دکتر مرتضی شمس انگل شناسی پزشکی استادیار تمام وقت  

 

https://isid.research.ac.ir/Morteza_Shams

 

 
  دکتر غلامرضا بساطی دکتری بیوشیمی بالینی دانشیار پاره وقت  

 

https://isid.research.ac.ir/Gholam_Basati

 

 
  دکتر مصطفی شنبه زاده دکتری مدیریت اطلاعات و سلامت استادیار پاره وقت   https://isid.research.ac.ir/Mostafa_Shanbehzadeh  
  دکتر امین میرزائی آموزش بهداشت و ارتقا سلامت استادیار پاره وقت  

 

 

https://isid.research.ac.ir/Amin_Mirzaei

 

 

 
   میلاد برجی پرستاری مربی پاره وقت  

 

 

https://isid.research.ac.ir/Millad_Borji