تاریخچه و اهداف

معرفی مرکز تاریخچه و اهداف

طرح اوليه تأسيس مركز تحقيقات بیماری های مشترک انسان و دام دانشگاه علوم پزشکی ایلام توسط آقایان دکتر غلامرضا کلوندی معاون تحقیقات و فناوری و دکتر مرتضی شمس عضو هیات علمی دانشگاه درسال 1397 به دانشگاه علوم پزشكي ایلام ارائه و در شورای دانشگاه مورخ 24/2/1397 مورد موافقت قرار گرفت. با پیگیری های انجام شده، درخواست ایجاد مرکز در دانشگاه علوم پزشکی ایلام در مورخ 16/10/1397 توسط معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأیید و مرکز به استناد رای صادره در دویست و هفتاد و یکمین جلسه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور مورخ 5/12/1397 موفق به اخذ موافقت اصولی شد.

اهداف و چشم انداز

جلب مشارکت هر چه بیشتر اساتید، پژوهشگران، محققان و دانشجویان

همکاری موثر با مراکز صنعتی، دانشگاهی، علمی و تحقیقاتی ملی و بین المللی با انجام تحقیقات بنیادین و کاربردی در زمینه کنترل، پیشگیری و درمان بیماری های مشترک انسان و دام

ارتقاء سطح سلامت جامعه از طریق کنترل و مداخله موثر در بیماری های زئونوز

ایجاد پایگاه پدافند غیر عامل در مقالبله با بيوتروريسم و بيماري هاي زئونوز

 تعيين ميزان شيوع و بروزوحمله بيماري ها در منطقه و جوامع و زمان هاي مختلف

 تعيين شدت ابتلا و ارائه راهکارهاي مناسب در کاهش آسيب

 تعيين خصوصيات بيولوژيک عوامل زنده بيماريزا در منطقه

تعيين و شناسایي بيماري هاي نوپديد و باز پدید منطقه و کشور

 تعیین اولویت های بیماری های عفونی در منطقه و کشور

 تعیین دانش ، نگرش و عملکرد مردم در برخورد با بيماري هاي عفوني و زئونوز

 تعيين عوامل خطر و ارتباط بيماري ها با عوامل محيطي مختلف

 تعيين روش هاي درماني موثر و يافتن مناسب ترين روش هاي درماني براي بيماري هاي عفوني و زئونوز

مأموریت

مأموریت اصلی مرکز تحقیقات بیماری های مشترک انسان ودام به عنوان یکی از مراکز پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، تشکیل یک ساختار پژوهشی کارآمد، به روز و فعال در زمینه بیماری های مشترک انسان ودام می باشد که با در نظر گرفتن سیاست های کلان ملی و اولویت های منطقه ای در زمینه بیماری های زئونوز مبادرت به انجام تحقیقات بنیادین و کاربردی می نماید.