برنامه راهبردی و ماموریت

 

 

باسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام

برنامه راهبردی مرکز تحقيقات بيماري هاي  مشترک انسان و دام

 

مقدمه

      با عنایت به دورنمای علمی کشور و به منظور نیل به اهداف ترسیم یافته در سال 1404 و پیرو اجرای تفاهم نامه ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایلام  با معاونت محترم تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت فعال نمودن تحقیقات در دانشگاه های علوم پزشکی کشور، مرکز تحقیقات بیماریهای مشترک انسان و دام در دانشگاه علوم پزشکی ایلام در آذر ماه سال 1398راه اندازی گردید.

 

معرفي مرکز تحقيقات بيماري هاي مشترک انسان و دام :

    اين مرکز به منظور اعتلای سلامت جامعه ، نهادینه سازی فرهنگ تحقیق و ارائه راه کارهای علمی و عملی در زمینه بيماري هاي مشترک انسان و دام فعاليت می نماید.

 

مؤسسين :

 1. دکتر  عبدالحسین دلیمی اصل ( استاد تمام انگل شناسی- دانشگاه تربیت مدرس) 
 2.  دکتر فاطمه غفاری فر ( استاد تمام انگل شناسی- دانشگاه تربیت مدرس) 
 3. دکتر زهره افتخاری (دانشیار جراحی داخلی دام های بزرگ- انستیتو پاستور)
 4. دکتر جهانگیر عبدی  ( استاد تمام  انگل شناسی- دانشگاه علوم پزشکی ایلام)
 5. دكتر اسد میرزایی (استاد انگل شناسی- دانشگاه علوم پزشکی ایلام)
 6. دکتر مرتضی شمس ( استادیار انگل شناسی- دانشگاه علوم پزشکی ایلام)
 7. دکتر مصطفی نعمتی (استادیار میکروبیولوژی دامپزشکی- دانشگاه ایلام )

 

اعضای تمام وقت مركز :

 1. دکتر راضی ناصری فر (عضو هیات علمی – دانشیار انگل شناسی )
 2. دکتر مرتضی شمس(عضو هیات علمی - استادیار انگل شناسی)
 3. دکتر جهانگیر عبدی  (عضو هیات علمی - استاد انگل شناسی)
 4. دكتر اسد میرزایی (عضو هیات علمی - دانشیار انگل شناسی)
 5. فریبا قلیچی (کارشناس آزمایشگاه)

 

اعضای پاره وقت مركز:

 •  دکتر مصطفی نعمتی (استادیار میکروبیولوژی دامپزشکی- دانشگاه ایلام )
 • دکتر  عبدالحسین دلیمی اصل ( استاد تمام انگل شناسی- دانشگاه تربیت مدرس)
 • دکتر فاطمه غفاری فر (استاد تمام انگل شناسی-دانشگاه تربیت مدرس )
 • دکتر زهره افتخاری ( دانشیار جراحی داخلی دام های بزرگ - انستیتو پاستور )

 

چشم انداز (Vision):

     نهادینه سازی تحقيقات در زمينه بيماري هاي مشترک انسان و دام  و کاربردي نمودن نتايج تحقيقات و  هدایت پژوهشگران در جهت کاهش موارد بیماری به منظور کنترل و پیشگیری از آن ها و انجام طرح های کاربردی  مبتنی بر نیاز منطقه به منظور تحقق سلامت می باشد. در اين راستا ارتقاء سطح علمي ، تکنولوژي و ارتقای توان علمی مرکز را سرلوحه کار خويش قرار داده و با استفاده بهينه از امکانات موجود درجهت هدفمند سازی و هدايت تحقيقات در زمينه بيماري هاي مشترک انسان و دام به ارتقاء سطح سلامت افراد جامعه و تحقق اصل عدالت در سلامت منجر شود .

 

رسالت (Mission):

1-  انجام پژوهش هاي علمی در زمينه بيماري هاي مشترک انسان و دام

2-  انجام پژوهش هاي كاربردي همسو با نیازهای سلامت جامعه در منطقه غرب کشور

3- ارتقاء ظرفيت هاي پژوهشي به منظور تامین نیازهای علمی منطقه مخصوصا در زمینه بیماری های بومی

4- ايجاد بستر مناسب جهت ارتقای سواد سلامت جامعه و توان علمی پژوهشگران

5- ارتباط با ساير مراكز علمي و تحقیقاتی و جذب اعتبارات خارج سازماني

 

نقاط قوت (Strengths) :

1S- حضور اعضاي هيأت علمي علاقمند و توانمند در رشته‌هاي مرتبط با بيماري هاي مشترک انسان و دام

2S- وجود انگيزه و پتانسیل لازم در بين اعضای مرکز جهت ارتقای سلامت جامعه با رعایت اولويت به تحقيقات کاربردي

3S- وجود تجهيزات آزمايشگاهي مناسب جهت انجام پژوهش هاي بنيادي و كاربردي

4S- توانايي برگزاري سمينارها و کارگاه هاي آموزشي به منظور ارتقای توان علمی محققین و رشد سواد سلامت جامعه

5S- وفور و تنوع بیماری های مشترک انسان و دام در منطقه

6S- وجود ساختار نظام مند پژوهشی در تدوين و تنظيم طرح ها و پروژه های تحقیقاتی

7S- همکاری بین بخشی مناسب با ارگان ها و مراکز علمی و تحقیقاتی مرتبط

8S- هم جواری با کشور عراق و وجود مخاطرات احتمالی و مشکلات عمده بهداشتی در زمینه بیماری های مشترک انسان و دام و امکان انجام پژوهش های بنیادی

 

نقاط ضعف (Weaknesses) :

1W- کمبود فضای فیزیکی و اداری مرکز

3W-  اطلاعات محدود در زمینه وضعیت بیماری های مشترک انسان و دام در منطقه

3W- بودجه ناكافي جهت تصویب و انجام طرح هاي تحقيقاتي

4W- ارتباطات ضعيف بين المللي با کشور همسایه با وجود مخاطرات بهداشتی  

6W-  استفاده نامناسب از ظرفیت واحدهای علمی و اداری موجود در استان

 

فرصت ها (Opportunities) :

1O- حمايت مسوولین استانی و کشوری از مراكز تحقيقاتي

2O- نگرش مثبت مسئولين دانشگاه در جهت توليد علم

3O- وجود ظرفیت های بین المللی در زمینه بیماری های مشترک انسان و دام

4O- وجود زمينه پژوهش هاي کاربردي در ارتباط با بيماري های مشترک انسان ودام به دليل شرايط خاص اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگي و اقلیمی منطقه غرب کشور

5O- امکان همکاري و ارتباط فعال با ساير دانشگاه ها و ارگان ها، مراکز و سازمان هاي داخل و خارج از کشور

6O- وجود زمینه های همکاری با کشور همسایه به منظور ارایه خدمات علمی و کاهش مخاطرات بهداشتی

7O- وجود دیگر مراکز تحقیقاتی در استان و استفاده از ظرفیت و توان علمی آن ها

 

تهديدها ( Threats ) :

1T- ضعف سيستم مدون ملي جهت دسترسي به مقالات و پروژه های تحقيقاتی در کشور

2T- مخاطرات روز افزون بیماری های زئونوز به صورت بیماری های بازپدید و نوپدید

3T- محدوديت دسترسي به مواد و تجهيزات مورد نیاز براي انجام پژوهش

4T- عدم توجه به مخاطرات بهداشتی ناشی از ورود بیماری ها از طریق مرز غربی کشور

5T- وجود تحريم ‌هاي اقتصادي ظالمانه و هزینه های تحمیلی در اثر شیوع بیماری ها

6T- سهل انگاری و نادیده گرفتن بیماری های مشترک انسان و دام و عدم توجه به اثرات اقتصادی آن

 

اهداف كلي (Goals) :

1G- انجام تحقيقات كاربردي مورد نياز سلامت جامعه با اولویت بیماری های مشترک انسان و دام

2G- گسترش و ارتقای توان تحقيق پژوهشگران و تهیه بانک جامع اطلاعاتی

3G- ارتقاء رتبه کمی و کیفی پژوهشي دانشگاه

4G- کاهش مخاطرات احتمالی بهداشتی و بیو تروریستی وارده به کشور از طریق مرزها

5G- استفاده از ظرفیت علمی استان جهت رفع مشکلات بهداشتیباسمه تعالی