اعضای شورای پژوهشی مرکز

  تصویر نام و نام خانوادگی تخصص رتبه دانشگاهی نوع همکاری CV لینک صفحه اختصاصی در سامانه علم سنجی
  دکتر سبحان غفوریان باکتری شناسی پزشکی دانشیار پاره وقت cv کلیک کنید
  دکتر راضی ناصری فر انگل شناسی پزشکی دانشیار تمام وقت cv کلیک کنید
  دکتر جهانگیر عبدی انگل شناسی پزشکی استاد تمام وقت کلیک کنید کلیک کنید
  دکتر اسد میرزایی انگل شناسی پزشکی استاد تمام وقت کلیک کنید کلیک کنید
  دکتر مصطفی نعمتی میکروبیولوژی دامپزشکی استادیار تمام وقت کلیک کنید  
  دکتر مرتضی شمس انگل شناسی پزشکی استادیار تمام وقت کلیک کنید کلیک کنید
  دکتر الهام ابوعلی قارچ شناسی پزشکی استادیار پاره وقت   کلیک کنید
 

 

 

 

دکتر عذرا کنار کوهی

ویروس شناسی پزشکی دانشیار پاره وقت   کلیک کنید  
  دکتر حجت صیادی آمار زیستی استادیار پاره وقت   کلیک کنید  
 

دکتر محمد حسین حدادی

 

باکتری شناسی پزشکی استادیار پاره وقت   کلیک کنید

 

 

  حمید حسن پور دکتری انگل‌شناسی پزشکی استادیار تمام وقت  

 

کلیک کنید

 
  دکترمرتضی  اکبری دکتری حشره شناسی پزشکی استادیار پاره وقت  

کلیک کنید

 
  دکتر الهام معصومی ایمنی شناسی پزشکی استادیار پاره وقت  

 

کلیک کنید

 

 
  دکتر رامین پور نجف دکتری حرفه ای دامپزشکی   پاره وقت      
  دکتر جلیل فیضی متخصص بیماری های عفونی استادیار پاره وقت   کلیک کنید  
  دکتر شهاب فلاحی دکتری ویروس شناسی پزشکی استادیار تمام وقت   کلیک کنید