اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 30 خرداد 1401
سلسله وبینارهای از ایده تا بازار توسط دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار می شود

  سلسله وبینارهای از ایده تا بازار توسط دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار می شود

امتیاز: Article Rating

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گناباد سلسله وبینارهای از ایده تا بازار برگزار می کند

پوستر وبینار

اشتراک گذاری
تصاویر
  • سلسله وبینارهای از ایده تا بازار توسط دانشگاه علوم پزشکی گناباد برگزار می شود
ثبت امتیاز