اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 28 خرداد 1401
وبینار علمی آبله میمون با سخنرانی آقای دکتر بهزاد امیری ( متخصص بیماری های عفونی ) و آقای دکتر شهاب فلاحی متخصص ویروس شناسی پزشکی روز سه شنبه 1401/3/24 برگزار شد

  وبینار علمی آبله میمون با سخنرانی آقای دکتر بهزاد امیری ( متخصص بیماری های عفونی ) و آقای دکتر شهاب فلاحی متخصص ویروس شناسی پزشکی روز سه شنبه 1401/3/24 برگزار شد

امتیاز: Article Rating

وبینار علمی آبله میمون با سخنرانی آقای دکتر بهزاد امیری ( متخصص بیماری های عفونی ) و آقای دکتر شهاب فلاحی متخصص ویروس شناسی پزشکی روز سه شنبه 1401/3/24 برگزار شد.

 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • وبینار علمی آبله میمون با سخنرانی آقای دکتر بهزاد امیری ( متخصص بیماری های عفونی ) و آقای دکتر شهاب فلاحی متخصص ویروس شناسی پزشکی روز سه شنبه 1401/3/24 برگزار شد
ثبت امتیاز