اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 25 خرداد 1401
انعقاد قرار دادبین مرکز تحقیقات زئونوز و اداره دامپزشکی

  انعقاد قرار دادبین مرکز تحقیقات زئونوز و اداره دامپزشکی

امتیاز: Article Rating

طرح تحقیقاتی ارسالی آقای دکتر مرتضی شمس عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زئونوز با عنوان" مطالعه شیوع و شناسایی خصوصیات مولکولی انگل لینگواتولاسراتا در غدد مزانتریک دام های کشتاری ( بز و گوسفند) در گشتارگاههای استان ایلام" به دبیرخانه پژوهش استانداری مستقر در دانشگاه ایلام از محل درخواست طرح های استانی اداره کل دامپزشکی استان ایلام در سال 1400 انتخاب و قرار داد انجام آن بین مجری و کارفرما  منعقد گردید. 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • انعقاد قرار دادبین مرکز تحقیقات زئونوز و اداره دامپزشکی
ثبت امتیاز