اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 25 خرداد 1401
وبینار آشنایی با چگونگی ثبت و فعالیت شرکت های دانش بنیان در حوزه طب و داروسازی سنتی و گیاهان دارویی بومی ایران در تاریخ 1401/4/2برگزار می گردد

  وبینار آشنایی با چگونگی ثبت و فعالیت شرکت های دانش بنیان در حوزه طب و داروسازی سنتی و گیاهان دارویی بومی ایران در تاریخ 1401/4/2برگزار می گردد

امتیاز: Article Rating

وبینار آشنایی با چگونگی ثبت و فعالیت شرکت های دانش بنیان در حوزه طب و داروسازی سنتی و گیاهان دارویی بومی ایران در تاریخ 1401/4/2برگزار می گردد.این کارگاه جهت آشنایی اعضای هیئت علمی ، متخصصین و محققین حوزه طب و داروسازی ایرانی به صورت رایگان برگزار می گردد.

لینک وبینار: chtm.isti.ir/Zlet

اشتراک گذاری
تصاویر
  • وبینار آشنایی با چگونگی ثبت و فعالیت شرکت های دانش بنیان در حوزه طب و داروسازی سنتی و گیاهان دارویی بومی ایران در تاریخ 1401/4/2برگزار می گردد
ثبت امتیاز