اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 17 خرداد 1401
یازدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز با حضور اعضا تشکیل شد

  یازدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز با حضور اعضا تشکیل شد

امتیاز: Article Rating

یازدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز با حضور اعضا روز دوشنبه مؤرخه 1401/3/16 راس ساعت 12  تا 14 تشکیل شد

اشتراک گذاری
تصاویر
  • یازدهمین جلسه شورای پژوهشی مرکز با حضور اعضا تشکیل شد
ثبت امتیاز