اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 21 مهر 1400
کارگاه وبیناری با عنوان کار با حیوانات آزمایشگاهی

  کارگاه وبیناری با عنوان کار با حیوانات آزمایشگاهی

امتیاز: Article Rating

آزمایشگاه تحقیقات مرکزی دانشگاه علوم پزشکی دزفول اقدام به برگزاری کارگاه وبیناری با عنوان کار با حیوانات آزمایشگاهی در تاریخ 1400/7/26 ساعت 9 الی 13 دارد.

لینک تکمیلی 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • کارگاه وبیناری با عنوان کار با حیوانات آزمایشگاهی
ثبت امتیاز