اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 19 مهر 1400
انعقاد تفاهم نامه با مرکز تحقیقات سلامت و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی ایلام

  انعقاد تفاهم نامه با مرکز تحقیقات سلامت و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی ایلام

امتیاز: Article Rating

 تفاهم نامه با مرکز تحقیقات سلامت و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی ایلام و مرکز تحقیقات زئونوز مؤرخه 1400/7/19 در راستای افزایش همکاری  ما بین  دو مرکز  منعقد گردید.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • انعقاد تفاهم نامه با مرکز تحقیقات سلامت و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی ایلام
ثبت امتیاز