اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 10 مهر 1400

  جلسه زیر کار گروه مرجعیت علمی لیشمانیازیس با حضور اعضا برگزار شد

امتیاز: Article Rating

جلسه زیر کار گروه مرجعیت علمی  لیشمانیازیس  با حضور اعضا مورخه 1400/7/7 در محل دفتر مرکز تحقیقات  زئونوز برگزار شد 

متن کامل صورتجلسه : لینک کنید

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز