اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 17 مهر 1400

  کنگره بین المللی تشخیص های آزمایشگاهی بهمن ماه سال جاری برگزار می گردد

امتیاز: Article Rating

کنگره بین المللی تشخیص های آزمایشگاهی بهمن ماه سال جاری با همکاری ستاد توسعه زیست فناوری معاونت علمی  و فناوری ریاست حمهوری برگزار می گردد

تاریخ برگزاری کنگره : 26 الی 29 بهمن ماه 1400 بصورت محازی .

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز