اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 11 مهر 1400

  کارگاه آنلاین اخلاق در پژوهش

امتیاز: Article Rating

کارگاه آنلاین اخلاق در پژوهش با تدریس جناب آقای دکتر احسان گوشکی دبیر کارگروه اخلاق در پژوهش پزشکی وزارت بهداشت برگزار نماید.

گروه هدف : اعضا محترم هیئت علمی  و دانشجویان

لینک کارگاه : Vc.zaums.ac.ir/rsh

زمان برگزاری : 1400/7/18

ساعت : 12:30 الی 14

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز