اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 03 تیر 1399

  انتخاب رئیس کمیته تحقیقات دانشجویی مرکز زئونوز

امتیاز: Article Rating

آقای دکتر حمید حسن پور به عنوان سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی مرکز تحقیقات بیماری های زئونوز انتخاب شد.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز