اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 16 اردیبهشت 1399

  فراخوان طر ح های تحقیقاتی با موضوع COVID-19

امتیاز: Article Rating

با توجه به پاندمی بیماری ویروسی COVID-19 مرکز توسعه ملی ایران برای طرح های تحقیقاتی در این زمینه فراخوان اعلام کرده است.

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز